Zaćma wtórna

Zaćma jest jedną z najczęściej występujących chorób oczu, która dotyka głównie starsze osoby. Na skutek stopniowego zmętniania soczewki oka, chory ma coraz większe problemy z widzeniem i grozi mu nawet całkowita utrata wzroku, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania rozwojowi katarakty. Choroba ma to do siebie, że nawraca, pomimo tego, że leczy […]