Zaćma wikłająca

Zaćma jest zmętnieniem soczewki oka na skutek jej zaburzonej przemiany materii oraz utraty przejrzystości. W zaawansowanym stadium choroby może dojść nawet do całkowitej utraty widzenia. Wyróżnia się zaćmę wrodzoną oraz nabytą. Jest to przypadłość dotykająca głównie osób około pięćdziesiątego roku życia, a zmiany mogą obejmować nie tylko jednego oka, ale także obydwu oczu. Jednakże oprócz […]