Przyczyny zaćmy

Zaćma nazywana jest inaczej kataraktą i jest to jedna z głównych przyczyn upośledzenia wzroku. Ta degeneracyjna choroba oczu jest wynikiem zmętnienia soczewki oka. W wyniku zmętnienia soczewki zostaje utrudnione przedostawanie się światła do siatkówki, co z kolei powoduje pogorszenie jakości widzenia. Czym objawia się owe upośledzenie wzroku? Jakie są przyczyny zaćmy?