Zaćma wtórna

Zaćma jest jedną z najczęściej występujących chorób oczu, która dotyka głównie starsze osoby. Na skutek stopniowego zmętniania soczewki oka, chory ma coraz większe problemy z widzeniem i grozi mu nawet całkowita utrata wzroku, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania rozwojowi katarakty. Choroba ma to do siebie, że nawraca, pomimo tego, że leczy […]

Zaćma wikłająca

Zaćma jest zmętnieniem soczewki oka na skutek jej zaburzonej przemiany materii oraz utraty przejrzystości. W zaawansowanym stadium choroby może dojść nawet do całkowitej utraty widzenia. Wyróżnia się zaćmę wrodzoną oraz nabytą. Jest to przypadłość dotykająca głównie osób około pięćdziesiątego roku życia, a zmiany mogą obejmować nie tylko jednego oka, ale także obydwu oczu. Jednakże oprócz […]

Zaćma u psa

Zaćma u psa to schorzenie oczu, które charakteryzuje się przede wszystkim zmętnieniem soczewki. Taki stan prowadzić może do trwałej ślepoty, ponieważ następstwem zaćmy często bywa jaskra. W jaki sposób można rozpoznać tę chorobę i jakie są metody jej leczenia?

Zaćma u kota

Zaćma u kota, nazywana również kataraktą, to schorzenie, które niesie ze sobą bardzo przykre konsekwencje w postaci trwałej ślepoty. Właściciele kotów powinni więc zwracać baczną uwagę na objawy, które mogą zwiastować chorobę. W jaki sposób można rozpoznać zaćmę u kota i jak można jej zapobiegać?

Zaćma starcza

Zaćma starcza to schorzenie, które powoduje zmętnienie soczewki oka. Efektem tego jest znaczne pogorszenie wzroku, a w przypadku braku wdrożenia odpowiedniego leczenia – nawet jego utrata. Dlatego tak niezwykle ważna jest szybka reakcja na pierwsze objawy zaćmy.

Zaćma oka

Zaćma oczu to jedna z najczęściej występujących chorób oczu, dotykająca głównie osoby starsze, po 50. roku życia, ale spotykana także u młodszych osób (szczególnie jeśli jest to zaćma wrodzona). Schorzenie to polega na zmętnieniu soczewki oka, które prowadzi do osłabienia wzroku, a nawet do jego utraty. Na szczęście istnieje możliwość skutecznego leczenia zaćmy. Niezwykle ważne […]

Przyczyny zaćmy

Zaćma nazywana jest inaczej kataraktą i jest to jedna z głównych przyczyn upośledzenia wzroku. Ta degeneracyjna choroba oczu jest wynikiem zmętnienia soczewki oka. W wyniku zmętnienia soczewki zostaje utrudnione przedostawanie się światła do siatkówki, co z kolei powoduje pogorszenie jakości widzenia. Czym objawia się owe upośledzenie wzroku? Jakie są przyczyny zaćmy?

Operacja zaćmy

Słowo operacja wielu z nas kojarzy się z długim pobytem w szpitalu, okresem rekonwalescencji i rehabilitacji. Tymczasem postęp współczesnej medycyny pozwala na wykonywanie wielu zabiegów małoinwazyjnych, w procedurze jednego dnia. Do takich zabiegów należy operacja zaćmy.

Objawy zaćmy

Zaćma, jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej to choroby oczu spowodowane wiekiem. Nie mamy możliwości im zapobiec, natomiast nie powinniśmy lekceważyć ich objawów, ponieważ może doprowadzić to do utraty wzroku.