Zaćma wtórna

Zaćma jest jedną z najczęściej występujących chorób oczu, która dotyka głównie starsze osoby. Na skutek stopniowego zmętniania soczewki oka, chory ma coraz większe problemy z widzeniem i grozi mu nawet całkowita utrata wzroku, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu przeciwdziałania rozwojowi katarakty. Choroba ma to do siebie, że nawraca, pomimo tego, że leczy […]

Zaćma wikłająca

Zaćma jest zmętnieniem soczewki oka na skutek jej zaburzonej przemiany materii oraz utraty przejrzystości. W zaawansowanym stadium choroby może dojść nawet do całkowitej utraty widzenia. Wyróżnia się zaćmę wrodzoną oraz nabytą. Jest to przypadłość dotykająca głównie osób około pięćdziesiątego roku życia, a zmiany mogą obejmować nie tylko jednego oka, ale także obydwu oczu. Jednakże oprócz […]

Zaćma u kota

Zaćma u kota, nazywana również kataraktą, to schorzenie, które niesie ze sobą bardzo przykre konsekwencje w postaci trwałej ślepoty. Właściciele kotów powinni więc zwracać baczną uwagę na objawy, które mogą zwiastować chorobę. W jaki sposób można rozpoznać zaćmę u kota i jak można jej zapobiegać?

Zaćma starcza

Zaćma starcza to schorzenie, które powoduje zmętnienie soczewki oka. Efektem tego jest znaczne pogorszenie wzroku, a w przypadku braku wdrożenia odpowiedniego leczenia – nawet jego utrata. Dlatego tak niezwykle ważna jest szybka reakcja na pierwsze objawy zaćmy.

Zaćma oka

Zaćma oczu to jedna z najczęściej występujących chorób oczu, dotykająca głównie osoby starsze, po 50. roku życia, ale spotykana także u młodszych osób (szczególnie jeśli jest to zaćma wrodzona). Schorzenie to polega na zmętnieniu soczewki oka, które prowadzi do osłabienia wzroku, a nawet do jego utraty. Na szczęście istnieje możliwość skutecznego leczenia zaćmy. Niezwykle ważne […]

Przyczyny zaćmy

Zaćma nazywana jest inaczej kataraktą i jest to jedna z głównych przyczyn upośledzenia wzroku. Ta degeneracyjna choroba oczu jest wynikiem zmętnienia soczewki oka. W wyniku zmętnienia soczewki zostaje utrudnione przedostawanie się światła do siatkówki, co z kolei powoduje pogorszenie jakości widzenia. Czym objawia się owe upośledzenie wzroku? Jakie są przyczyny zaćmy?